Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Centrum för klinisk forskning Dalarna

Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscenter som baseras på ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna. Verksamheten är till för att stödja den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

Centrum för klinisk forskning

CKF utgör en positiv och kreativ forskningsmiljö som ger Region Dalarnas medarbetare möjlighet att utveckla sig under sin forskarutbildning och efter doktorsexamen.

CKF erbjuder

 • En tvärvetenskaplig forskningsmiljö
 • Arbetsplats för doktorander/forskare
 • Seminarieverksamhet
 • Statistisk rådgivning
 • Rådgivning/handledning
 • Forskningsstödjande administration
 • Tillgång till Uppsala universitets infrastruktur för forskning
 • Utbildning i forskningsmetodik för ST-läkare
 • En ”ingång” för forskare som söker patienter till kliniska studier och prövningar

Forskningsfinansiering

Alla som har anställning i Region Dalarna med kliniskt och patientnära forskningsprojekt med relevans för Region Dalarna kan söka forskningsanslag från CKF.

 • Projektmedel kan sökas en gång per år, den 1 mars
 • Doktorand- och postdoktjänster kan sökas en gång per år,  den 1 oktober
 • Startbidrag för att skriva en projektplan för en doktors- eller licentiatavhandling kan sökas året runt

Organisation och ledning

Organisation CKF leds av föreståndare Professor Erica Schytt, Barnmorska.

CKFs Centrumråd beslutar bland annat om forskningsfinansiering. Följande personer ingår i rådet:

 • Ordförande Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
 • Wilhelm Graf, professor vid Inst för kirurgiska vetenskaper, kolorektalkirurgi, Uppsala universitet
 • Katarina Hjelm, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
 • Carina Hagman, fysioterapeut, med dr, Falu lasarett
 • Barbro Hedin Skogman, överläkare, med dr, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett
 • Karin Lisspers, distriktsläkare, med dr, vc Gagnef
 • Catharina Gustavsson, fysioterapeut, med dr, vc Jakobsgårdarna, Borlänge

Adjungerade

 • Fatumo Osman, lektor, Högskolan Dalarna
 • Lars Wallin, forskningschef, Landstinget Dalarna

 

Senast uppdaterad: 07 mars 2019

Dela:

Kontakt

Erica SchyttFöreståndare CKF

Telefon: 023-183 08
E-post: erica.schytt@ltdalarna.se

Karin BjörlingAdministratör

Telefon: 072-083 59 21
E-post: karin.bjorling@ltdalarna.se
Adress: Nissers väg 3, 791 82 Falun
Hitta hit: https://kartor.eniro.se/m/fw2Kl

Cecilia LundgrenSekreterare

Telefon: 072-083 38 35
E-post: cecilia.lundgren@ltdalarna.se
Adress: Nissers väg 3, 791 82 Falun