Patientuppgifter till forskning

I enlighet med offentlighetsprincipen lämnar regionen ut uppgifter som inte är sekretessbelagda. Förfrågningar om utlämnade av uppgifter ska handläggas enhetligt och rättssäkert. Vid utlämnande av journaldata i forskningssyfte har regionen därför en centraliserad handläggning av beslut. Om uppgifter inte lämnas ut kan beslutet överklagas.

Ansökan om utlämnande

Tidigare har utlämnade av patientuppgifter för forskning skett av respektive klinik. När nu GDPR trätt i kraft har regionen beslutat att centralisera handläggning och beslutsfattande om personuppgifter (verkställighetsbeslut 180124) och nya riktlinjer och rutiner gäller.

Forskare ansöker om utlämnade av patientuppgifter via ett digitalt formulär (se nedan). Bilagor mejlas till karin.bjorling@regiondalarna.se Obs! Inga personuppgifter mejlas, utan skickas i förekommande fall med ordinarie postgång.

Region Dalarna
Att: Karin Björling, CKF
Nissers väg 3
791 82 Falun

Inkommen ansökan diarieförs i centralt diarium och forskningschef fattar, efter samråd med berörd verksamhetschef och vid behov med andra befattningshavare, beslut i ärendet. Forskningschefen (Research Director Region Dalarna) är behörig företrädare för huvudmannen i forskningsfrågor (Representative for the Research Authority) och har därför blivit delegerad rätten att fatta verkställighetsbeslut i utlämnandeärenden. Vid avslag får sökanden ett formellt överklagbart beslut med motivering från Rättsavdelningen. Vid bifallen ansökan lämnas ärendet vidare till berörd klinik, som sköter själva utlämnandet.

Formulär för ansökan om utlämnande av journaldata i forskningssyfte (länk till annan sida)

Beslutsdatum för hösten 2022:

9 september 2022 (stoppdatum 2 september 2022)
23 september 2022 (stoppdatum 16 september 2022)
5 oktober 2022 (stoppdatum 28 september 2022)
21 oktober 2022 (stoppdatum 14 oktober 2022)
7 november 2022 (stoppdatum 31 oktober 2022)
25 november 2022 (stoppdatum 18 november 2022)
9 december 2022 (stoppdatum 2 december 2022)
20 december 2022 (stoppdatum 14 december 2022)

Beslut fattas i ett ärende i det fall alla handlingar är kompletta - underlag från forskaren, yttrande från verksamheten, osv.

Ansökan om utsökning/pre-screening

Ansökan om utsökning av patientuppgifter för att ta reda på förekomsten av ett visst forskningsunderlag sker till respektive klinik/verksamhetschef. Eventuella dokument eller bilagor skickas till berörd verksamhetschef. Mottagande verksamhetschef ansvarar för diarieföring, handläggning av beslut och verkställande av utsökningen.

Läkemedelsstudier, prövning medicinsk-teknisk utrustning

Förfrågningar om deltagande i studier som prövar läkemedel och medicinsk-teknisk utrustning är undantagna från centraliseringen av handläggning. De ställs direkt till respektive verksamhetschef.

Kvalitetssäkringsstudier och vetenskapliga arbeten

Kvalitetssäkringsarbeten och vetenskapliga arbeten såsom ST-uppsatser är undantagna från centraliseringen av handläggning och det är berörd verksamhetschef som undertecknar den blankett som finns för godkännande av kvalitetssäkringsarbete och åtkomsten till journaldata i det syftet. Blanketten finns sist i rutinen.

Björn ÄngFoU-direktör

Telefon: 070-5518850
E-post: bjorn.ang@regiondalarna.se

Karin BjörlingSamordnare, sekreterare

Telefon: 0720-835 921
E-post: karin.bjorling@regiondalarna.se
Adress: Nissers väg 3, 791 82 Falun
Hitta hit: https://kartor.eniro.se/m/fw2Kl

Lena JönssonRättsavdelningen

Telefon: 023-49 06 40
E-post: lena.c.jonsson@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?