Kursmaterial hösten 2017

Här finns material från kursen Vetenskapligt syn- och förhållningssätt hösten 2017.

Allmänt

Välkomstbrev (pdf, 2 sidor)

Schema (pdf, 3 sidor)

Plan för opponeringen 30 november 2017 (pdf, 1 sida)

Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter för kvalitetssäkringsarbete och/eller vetenskapligt (pdf, 6 sidor)

Åhörarkopior och länkar från föreläsare

Statistik excel 1 - Sverker Svensjö (excel)

Statistik excel 2 - Sverker Svensjö (excel)

Statistik Chi2-test (fyrfältstabell), t-test, Powerberäkning, Konfidensintervall för proportion (%) -Sverker Svensjö (extern länk)

Statistik Copy-paste av variabel-data/data-kolumner, T-test, Chi2, Mann-Whitney U-test, Wilcoxons rangsumme-test, Konfidensintervall för proportioner (%), Konfidensintervall för medelvärden, deskriptiv statistik - Sverker Svensjö (extern länk)

Att presentera sina resultat - Maria Pilawa (pdf, 5 sidor)

Att presentera på vetenskaplig sammankomst - Anna Svärd (pdf, 10 sidor)

EBM - Kritisk granskning, graderingssystem och checklistor - Daniel Sjöberg (pdf, 33 sidor)

EBM - PICO, POEM och systematiska översikter (pdf, 38 sidor)

Kohortstudier (pdf, 12 sidor)

Etik för ST-läkare 2017 (pdf, 23 sidor)

Krav på vetenskapligt arbete (pdf, 6 sidor)

Projektplan ST-läkare (pdf, 8 sidor)

Referenser och granskningsfunktion (pdf, 16 sidor)

Riktlinjer och utlämnande av patientuppgifter (pdf, 6 sidor)

Grundläggande statistik (pdf, 85 sidor)

Intro - Studiedesign med kvantitativ metodik (pdf, 10 sidor)

Intro - Studiedesign, randomiserat, kontrollerat experiment (pdf, 5 sidor)

Kvalitativ design (pdf, 13 sidor)

Diagnostiska tester (pdf, 15 sidor)

Hälsoekonomi (pdf, 27 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?