Kursmaterial hösten 2018

Här finns kursmaterial för hösten 2018 för kursen Vetenskapligt syn- och förhållningssätt.

Allmänt

Schema

Deltagarlista
Informationsbrev

Föreläsarnas underlag

Del 1

måndag 10 sep

Daniel Sjöberg - EBM
Erica Schytt - Bias, Confounders
Maria Hårdstedt - Diagnostiska test
Jenny Ericson - Kvalitativa studier
Daniel Sjöberg - Observationsstudier
Erica Schytt - RCT
Sverker Svensjö - Hälsoekonomisk studiedesign

Tisdag 11 sep

Kent Nilsson - Grundläggande statistik
Barbro Hedin-Skogman - Etiska överväganden i ST-arbeten

Onsdag 12 sep

Daniel Sjöberg - EBM forts.
Catharina Gustavsson, Susanne Hesselman, Daniel Sjöberg - Journal Club

Torsdag 13 sep

Vala Sigurdardottir - Excel
Anna Svärd, Erica Schytt - Kliniska frågeställningar och informationssökning
Anna Svärd, Karin Björling - Konsten att skriva

Fredag 14 sep

Workshop: från idé till projektplan

Del 2

Torsdag 22 nov

Projektplansseminarium

Fredag 23 nov

Sverker Svensjö - Statistik
Hanna Sahlgren - Att bli doktorand
Lina Bergman - Att presentera på vetenskaplig sammankomst
Karin Björling - Att presentera sina resultat

Dela:

Hade du nytta av informationen?