Kursmaterial våren 2018

Här finns material från kursen Vetenskapligt syn- och förhållningssätt våren 2018

Allmän information

Schema (pdf, 3 sidor)

Schema del 2 (pdf, 2 sidor)

Välkomstbrev (pdf, 1 sida)

Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter för kvalitetssäkringsarbeten (pdf, 6 sidor)

Föreläsarnas underlag maj 2018

Excel datafil del 2 - Björn Ställberg och Karin Lisspers

Tabell exempel - Karin Lisspers (pdf, 3 sidor)

Tabeller - Karin Lisspers (pdf, 5 sidor)

Uppgifter att göra en tabell - Karin Lisspers (pdf, 1 sida)

Excel och statistik - lite tips - Björn Ställberg (pdf, 54 sidor)

Uppsatsens dag 2 2018 - Karin Lisspers och Anneli Strömsöe (pdf, 44 sidor)

Vetenskaplig presentation - Karin Lisspers (pdf, 13 sidor)

Föreläsarnas underlag februari 2018

EBM - Ulf Eriksson (pdf, 15 sidor)

Statistikordlista EBM - Ulf Eriksson (pdf, 41 sidor)

CASP checklists - Ulf Eriksson (extern länk)

Systematic Reviews - Ulf Eriksson (extern länk, pdf, 4 sidor)

Etik - Nils Rohde

Grundläggande begrepp forskning - David Iggman (pdf, 11 sidor)

Forskningsprocessen - Karin Lisspers (pdf, 9 sidor)

Konsten att skriva en projektplan - Karin Lisspers (pdf, 16 sidor)

Modell för ST-arbete i Dalarna - Karin Lisspers (pdf, 3 sidor)

Från idé till projektplan (syfte och frågeställning) - Karin Lisspers (pdf, 7 sidor)

Real life studies och registerstudier - Karin Lisspers (pdf, 10 sidor)

Grundläggande statistik - Kent Nilsson (pdf, 85 sidor)

Studiedesign - Johan Ärnlöv (pdf, 15 sidor)

Kvalitativ design - Jenny Ericson (pdf, 14 sidor)

Litteratursökning - Daniel Sundgren (pdf, 5 sidor)

Litteraturstudie som projektarbete i ST (pdf, 10 sidor)

Projektplansmall kvalitativa studier (pdf, 2 sidor)

Projektplansmall kvantitativa studier (pdf, 10 sidor)

Word - Karin Lisspers (pdf, 4 sidor)

Excel - Björn Ställberg (pdf, 36 sidor)

Excel datafil - Björn Ställberg och Karin Lisspers

Dela:

Hade du nytta av informationen?