Frågor och svar

Frågor och svar om hjälpmedel.

Fråga: Hur får jag en elrullstol?

Svar: Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast på din kommun för behovsbedömning/utredning.

--------------------------------

Fråga: Hur mycket luft ska det vara i däcken på min elrullstol?

Svar: Läs i bruksanvisningen för elrullstolen eller på däcken.

--------------------------------

Fråga: Varför får jag inte förvara min elrullstol utomhus?

Svar: Förvaring/laddning ska ske i utrymme som håller minst +5°C, är torrt och låsbart, detta för att batterierna ska ta laddning, laddaren inte tål fukt (elektricitet + fukt = farligt) samt motverka risk för stöld.

--------------------------------

Fråga: Varför får jag inte sitta kvar i min trehjuliga elrullstol vid resor med färdtjänst/sjukresa?

Svar: Det är Dalatrafik som bedömer att det är trafikfarligt, så det är för din egen säkerhets skull.

--------------------------------

Fråga: Hur får jag min elrullstol att gå fortare?

Svar: Kontakta din förskrivare som bedömer detta.

---------------------------------

Fråga: Kan jag köpa en elrullstol av er?

Svar: Nej, man får själv köpa elrullstol direkt från leverantör. Det finns en modell man kan köpa via Hjälpmedelshopen.

Fråga: Jag vill ha en gipsbenstol till mitt barn som brutit benet.

Svar: Du måste vända dig förskrivare i primärvården först som i sin tur kontaktar oss

Fråga: Jag behöver beställa hjälpmedel för urinblåsa/tarm (=absorberande inkontinenshjälpmedel, urinkatetrar, urinpåsar med tillbehör m.m.).

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

Svar:

Du ska vända dig till din hälso- och sjukvårdsenhet där du fått dina hjälpmedel tidigare, eller om du har nytt/förändrat behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?