Frågor och svar

Frågor och svar om hjälpmedel.

Du ska vända dig till din hälso- och sjukvårdsenhet där du fått dina hjälpmedel tidigare, eller om du har nytt/förändrat behov.

  • Kommunerna ansvarar för förskrivning i särskilt boende samt inskrivna i hemsjukvård.
  • Regionen (primärvården) ansvarar för försrkivning i ordinärt boende samt för de hjälpmedel som förskrivs av specialistkliniker. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?