Beställning & leverans inkontinenshjälpmedel

Beställning av förskrivna inkontinenshjälpmedel görs av förskrivande enhet.

Förskrivande enhet kan vara vårdcentral, mottagning eller avdelning inom specialistvård- och/eller kommunal vård och omsorg.

Har du som mottagare frågor om din leverans, kontakta din förskrivare.

Om du är förskrivare eller beställare, kan ordern spåras i förskrivarportalen.

Använd gärna checklista för mottagande av beställningar av förskrivna inkontinenshjälpmedel.

Checklista beställningar i Tele-Q (1 sida)

Checklista beställningar via fax (1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?