Ansökan inloggning

Ansökan om personlig inloggning i förskrivarportalen görs av verksamhetschefen på särskild blankett, kontakta kontinenssamordnaren för mer information.

Behörighetsnivåer

Förskrivaren anger regler för förskrivningen, beställer leverans och ansvarar för uppföljning.

Alla förskrivare kan förskriva bassortimentet.

Specialistförskrivaren förskriver specialistsortimentet som kräver särskild kompetens vid utprovning och uppföljning (kontakta kontinenssamordnaren för mer information).

Beställaren kan beställa leverans av förskrivna hjälpmedel

Byte av förskrivande enhet/avsluta inloggning

Vid byte av enhet ska ny ansökan göras. Meddela OneMed kundservice då ditt uppdrag som förskrivare/beställare på enheten upphör.

Dela:

Hade du nytta av informationen?