Förskrivarkompetens kontinens

Förskrivaren bör ha följande grundläggande kompetens: 7,5 Hp ”Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion” eller motsvarande högskoleutbildning.

Förskrivare utses av verksamhetschefen vid förskrivande enhet.

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar (länk)

För dig som är nyfiken på fler utbildningar:
Socialstyrelsens utbildningsplats

Utbildning för alla förskrivare vid Hjälpmedel Dalarna

  • Baskurs –förskrivning av inkontinenshjälpmedel, heldag
  • Fördjupningskurs 1- Basal utredning vid förskrivning av inkontinenshjälpmede

Länk till sida för kurskalendarium

Alla förskrivare kan förskriva och följa upp bassortimentet. Specialistförskrivare förskriver och följer upp produkter i specialistsortimentet som kräver särskild kompetens.

Inkontinenshjälpmedel som ordineras av läkare, förskrivs och följs upp i samråd mellan läkaren och förskrivaren vid förskrivande enhet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?