Nikola Ny broschyr

Nyhet – 12 maj 2022, kl. 12:58

Nikola Broschyr - Patientinformation ”till dig som fått hjälpmedel för urinblåsa/tarm” vid utskrivning från slutenvården”.

Länk till broschyren

Kunskapen om hur dessa hjälpmedel kan tillhandahållas efter utskrivning behöver öka – sprid gärna broschyren i våra verksamheter som möter personer inför, eller efter utskrivning från slutenvården!

Tillbaka

Dela: