7.5 Hp: Kurs Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

Nyhet – 17 mars 2022, kl. 13:01

Kursen ges av Högskolan Dalarna och rekommenderas enligt Dalarnas Vårdprogram för alla som är kontinenssjuksköterskor/fysioterapeuter och som utreder, behandlar och förskriver hjälpmedel för urinblåsa/tarm.

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

7,5 högskolepoäng, Högskolan Dalarna, Studieort: Falun

Anmälningsperiod 15 mars - 19 apr

Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

På antagning.se hittar du mer information om kursen.

Högskolan Dalarna - om utbildningen

Tillbaka

Dela: