Vårdprogram kontinens

Vårdprogrammet är vårdpersonalens stöd för ett strukturerat arbetssätt vid utredning, behandling, uppföljning och omvårdnad av personer med blåsdysfunktion (urininkontinens och/eller tömningssvårigheter) i Dalarnas kommuner och region. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska ske utifrån patientens behov så att rätt hjälpmedel förskrivs.

Alla patienter med blåsdysfunktion ska utifrån individens förutsättningar:

  • ges möjlighet att besöka toaletten utifrån sitt individuella behov under hela dygnet
  • uppnå normaliserat eller förbättrat antal miktioner per dygn
  • uppnå inget eller minskat urinläckage efter åtgärd/behandling
  • erbjudas utredning, behandling och åtgärder samt få diagnos fastställd
  • efter att behov påvisats, erbjudas individuellt utprovade och förskrivna inkontinenshjälpmede
  • följas upp minst en gång per år samt vid förändrat behov 
  • efter utredning och behandling uppleva förbättrad livskvalitet

Länkar

Vårdprogram urininkontinens och eller blåsdysfunktion

www.nikola.nu

Dela:

Hade du nytta av informationen?