Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Vårdprogram kontinens

Vårdprogrammet är vårdpersonalens stöd för ett strukturerat arbetssätt vid utredning, behandling, uppföljning och omvårdnad av personer med blåsdysfunktion (urininkontinens och/eller tömningssvårigheter) i Dalarnas kommuner och region. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska ske utifrån patientens behov så att rätt hjälpmedel förskrivs.

Alla patienter med blåsdysfunktion ska utifrån individens förutsättningar:

  • ges möjlighet att besöka toaletten utifrån sitt individuella behov under hela dygnet
  • uppnå normaliserat eller förbättrat antal miktioner per dygn
  • uppnå inget eller minskat urinläckage efter åtgärd/behandling
  • erbjudas utredning, behandling och åtgärder samt få diagnos fastställd
  • efter att behov påvisats, erbjudas individuellt utprovade och förskrivna inkontinenshjälpmede
  • följas upp minst en gång per år samt vid förändrat behov 
  • efter utredning och behandling uppleva förbättrad livskvalitet

Länkar

Vårdprogram urininkontinens och eller blåsdysfunktion

www.nikola.nu

Dela:

Hade du nytta av informationen?