Vårdprogram, riktlinjer och rutiner

Alla har rätt till utredning och behandling vid inkontinens, trängningar och/eller tömningssvårigheter. Om problem kvarstår trots behandling kan hjälpmedel förskrivas som komplement efter att behovsbedömning och utprovning skett. Insatta åtgärder ska följas upp regelbundet så länge behovet kvarstår.

Som stöd vid utredning och behandling ska Dalarnas gemensamma Vårdprogram urininkontinens och eller blåsdysfunktion användas inom region och kommuner.

För praktiska råd och information om ansvar, förskrivning, beställning, leveranser mm finns Handbok vid förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa och tarm

Som ett mer övergripande stöd finns Hjälpmedelsnämndens gemensamma Policy och riktlinje för hjälpmedelsförskrivning i Dalarna (4 sidor)

För rekommendationer och stöd vid val av produkt, se
Riktlinjer för Hjälpmedel urinblåsa/tarm 

Asylsökande/papperslösa/gömda - information till förskrivare

Gemensamma samverkansdokument 

Dela:

Hade du nytta av informationen?