Baskurs - Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Datum: 27 oktober 2022 - 27 oktober 2022
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Distansutbildning

Välkommen Baskurs Introduktion på distans: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm.

Kursens upplägg (tidsåtgång ca 8-10 timmar)

Du anmäler dig genom att boka in deltagande till de två kurstillfällena då vi ses i Teams - kursintroduktionen samt patientfallsdiskussionen, se

1. Kurstillfälle 1 via Teams, Introduktion, tar ca 45 min.

Därefter genomförs egna studier av kursens olika delar (ca 6 timmar).

2. Kurstillfälle 2 via Teams, Patientfallsdiskussion, avslutar kursen (ca 2 timmar).

Kursbekräftelse med information och länkar till utbildningen skickas via mejl.

Plats: Du väljer själv plats, men du behöver ha en dator med fungerande internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt ha tillgång till Teams.  

Kursinnehåll

Kursen är en förutsättning för att börja förskriva hjälpmedel för urinblåsa/tarm. I Dalarnas län rekommenderas att alla förskrivare genomgår högskolekursen ”Vård och behandling vid blås-/tarmdysfunktion 7,5 hp” samt den här baskursen med regional information. Behörighet för att bli förskrivare ges av verksamhetschef.

Baskursen ger dig grundläggande kompetens för att kunna utreda samt ge vård och behandling vid blås-/tarmdysfunktion. Här ingår bland annat: grunderna vid individuell förskrivning av hjälpmedel inom upphandlat sortimentet, riskbedömning, hjälpmedel vid toalettbesök, utvärdering och planerad uppföljning.

Kursen ges på distans i din egen takt och innehåller flera delar som du ska genomgå för att få ditt intyg på genomförd kurs.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Avanmälan, senare än 48 timmar innan kursstart, debiteras enheten med 500 kr.

Förhinder anmäls till kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se


Kurstillfällen hösten 2022

Introduktion:

24 november   kl 11-12

Patientfallsdiskussion

27 oktober       kl 13-15

24 november   kl 13-15

 

Anmälan

Kurs 1 - introduktion:
Kurs 2 - patientfallsdiskussion:
Informationen samlas in av Region Dalarna som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med extern part.
 
Anmälan till utbildning
Samtycket är giltigt till dess att utbildningen har ägt rum, därefter raderar vi uppgifterna. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta webb.redaktionen@regiondalarna.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
 
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@regiondalarna.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Tillbaka

Dela: