Baskurs introduktion: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Datum: 08 december 2021 - 08 december 2021
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Distans - Välj bland flera tillfällen

Välkommen till Baskurs introduktion: Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm.

Kursens upplägg

Du anmäler dig genom att boka in deltagande till kursintroduduktionen, se anmälan längre ner. Kursbekräftelse med information och länkar tillutbildningen skickas därefter via mejl.

Välj bland flera tillfällen (Datum, tid)

Anmäl dig även till patientfallsdiskussion som avslutar kursen, se inbjudan i kurskalendariet

Tid

Introduktion via Teams (ca 45 min). Beräknad tidsåtgång för egna studier då du genomför kursens olika delar (ca 8 timmar) inklusive deltagande vid patientfallsdiskussion via Teams (2 timmar).

Plats

Du väljer själv plats, men du behöver ha en dator med fungerande internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt ha tillgång till Teams.  

Kursinnehåll

Kursen är en förutsättning för att börja förskriva hjälpmedel för urinblåsa/tarm. I Dalarnas län rekommenderas att alla förskrivare genomgår högskolekursen ”Vård och behandling vid blås-/tarmdysfunktion 7,5 hp” samt den här baskursen med regional information. Behörighet för att bli förskrivare ges av verksamhetschef.

Baskursen ger dig grundläggande kompetens för att kunna utreda samt ge vård och behandling vid blås-/tarmdysfunktion. Här ingår bland annat: grunderna vid individuell förskrivning av hjälpmedel inom upphandlat sortimentet, riskbedömning, hjälpmedel vid toalettbesök, utvärdering och planerad uppföljning.

Kursen ges på distans i din egen takt och innehåller flera delar som du ska genomgå för att få ditt intyg på genomförd kurs. Kursen avslutas med ett digitalt möte där vi diskuterar patientfall.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

 

Anmälan 8 december

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

 

Tillbaka

Dela: