Förskrivarutbildning i ortopedtekniska hjälpmedel

Datum: 07 december 2021 - 07 december 2021
Tid: 09:30 - 16:00
Plats: Borlänge eller Falu lasarett Plats meddelas efter sista anmälningsdag

Välkommen till Förskrivarutbildning i ortopedtekniska hjälpmedel

Utbildningen innehåller bl.a. genomgång av avtal, riktlinjer och förskrivningsprocessen samt visning av ortopedtekniska hjälpmedel.

Utbildningen hålls i form av främst teori men även inslag av att ”klämma och känna” på hjälpmedel samt gruppdiskussioner.

Utbildningen vänder sig till sjukgymnaster/fysioterapeuter inom öppen vård, sluten vård och habilitering i region Dalarna samt sjukgymnaster/fysioterapeuter i privata etableringar med regionanslutning.

                           
Mål: 

Efter utbildningen ska du ha kännedom om avtal, riktlinjer, rutiner och förskrivningsprocessen.

Plats: 

Bangårdsgatan i Borlänge eller Falu lasarett beroende på antalet deltagare. Plats meddelas efter sista anmälningsdag 22 november.

Medverkande: 

Ester Danielsson – OTA-samordnare Dalarnas Hjälpmedelscenter,
Ylva Andersson - bitr. verksamhetschef Aktiv ortopedteknik
Handläggare från Aktiv ortopedteknik

Kursavgift:  

Avgiftsfri för kund med samverkansavtal. Fika ingår.  Ej avbokad kurs debiteras.

Antal deltagare:     

Minst 10 personer max 25 personer

Anmälan:  

Anmälan görs senast den 22 november 2021 

Anmälan är bindande men kan övertas av annan person. Kom ihåg att anmäla ev. specialkost.

Kontaktperson:      

Ester Danielsson 0243-49 78 52 eller

ester.danielsson@regiondalarna.se

Bekräftelse:            

Bekräftelse och deltagarlista skickas ut via email

efter sista anmälningsdag 22 november.

Dock senast 1 vecka innan kursdag.          

Inbjudan

Välkommen!

 Vi hoppas att kursen ska ge dig nya kunskaper och tillfällen till erfarenhetsutbyten.

Du som gått kurs tidigare men känner dig osäker och vill friska upp minnet är också välkommen igen.

Tillbaka

Dela: