Riktlinjer & Sortimentsöversikter

Produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i en förteckning och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer eller vägledning.

Förteckning och riktlinjer har som utgångspunkt lagstiftning samt hjälpmedelspolicy och grundläggande synsätt i Region Dalarna. Dokumenten är ordnade efter den internationella ISO-klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Hjälpmedelspolicy och Överenskommelse Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel återfinns under fliken Styrning, ledning och samverkan.

Obs! Produkter för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.

 

Sortimentsöversikt elrullstolar (pdf, 16 sidor)
Sortimentsöversikt kognition (pdf)
Sortimentsöversikt kommunikationshjälpmedel (pdf, 24 sidor)
Sortimentsöversikt larm (pdf, 7 sidor)
Sortimentsöversikt omgivningskontroll (pdf, 15 sidor)
Sortimentsöversikt ramper (pdf, 4 sidor
Sortimentsöversikt Sittdynor

Sortimentsöversikter hjälpmedel med brukarvikt 150 kg <

Ta gärna kontakt med oss tidigt i rehabprocessen för rådgivning och för en dialog om hur stort hjälpmedlet kommer att bli; går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det bostadsanpassning? Orkar personalen hantera hjälpmedlet?

Sortimentsöversikt 150kgomer Förflyttning
Sortimentsöversikt 150kgomer Personlig vård
Sortimentsöversikt 150kgomer Utrustning och anpassning av bostäder 
Sortimentsöversikt 150kgomer Medicinsk behandling o träning

Dela:

Hade du nytta av informationen?