Förteckning och riktlinjer

Produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i en förteckning och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer eller vägledning.

Förteckning och riktlinjer har som utgångspunkt lagstiftning samt hjälpmedelspolicy och grundläggande synsätt i Region Dalarna. Dokumenten är ordnade efter den internationella ISO-klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Obs! Produkter för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.

Arbete och arbetsträning

Förteckning hjälpmedel arbete och arbetsträning (pdf, 2 sidor)


Utrustning och anpassning

Förteckning över hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder/ lokaler (pdf, 3 sidor)
Sortimentöversikt Gripo Alu (pdf, 2 sidor)

Riktlinje för stolar (pdf, 2 sidor)
Riktlinje för sängar (pdf, 3 sidor)


Förflyttning

Sortimentsöversikt dynor (pdf)

Riktlinje Cyklar (pdf, 5 sidor)
Riktlinje Glidbrädor (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Stödhjul för montering på två-hjulig cykel (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Eldriven rullstol (pdf, 4 sidor)
Riktlinje Eldriven vårdarmanövrerad rullstol (pdf, 3 sidor)
Riktlinje Eldriven rullstol med ståfunktion
Riktlinje Manuell rullstol (pdf, 3 sidor)
Bilaga 1 till riktlinje manuell rullstol - Klassificering av ärendets komplexitet (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Drivaggregat till manuella rullstolar
Riktlinje Manuell rullstol med ståfunktion (pdf, 3 sidor)
Riktlinje Lyftar (pdf, 3 sidor)
Riktlinje Rollator (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Stålyft(pdf, 3 sidor)
Riktlinje Sulky (pdf, 2 sidor)


Hantering och transporter av produkter

Förteckning (pdf, 2 sidor)


Hjälpmedel i hushållet

Förteckning hjälpmedel för hushåll (pdf, 2 sidor)


Riktlinjer hjälpmedel för att äta (pdf, 2 sidor)


Hårersättning

Se sida om Hår


Kommunikation och information

Förteckning för kommunikation och information (pdf, 6 sidor)

Riktlinje Armbandsur med påminnelsefunktion
Riktlinje Skrivhjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Datorutrustning som personligt hjälpmedel (pdf, 3 sidor)
Riktlinje Dator, språkliga, motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar (pdf, 1 sida)
Riktlinje Fjärrtillsyn (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Fjärrkommunikation (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Fjärrtillsyn med GPS
Riktlinje Hjälpmedel för talflyt (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Läshjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Passiva larm
Riktlinje Planeringshjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Påkallningshjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Tillägg Påkallningshjälpmedel (pdf, 1 sida)

 


Lek och fritid

Hjälpmedel för lek och fritidssysselsättning (pdf, 1 sida)


Hjälpmedel för behandling och träning

Förteckning Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (pdf, 3 sidor)

Riktlinje Dynamiskt ståstöd

Vägledning Medicinska Behandlingshjälpmedel

Vägledningar Medicinska Behandlingshjälpmedel

Riktlinje Antidecubitusmadrasser (pdf, 3 sidor)
Riktlinje Arm och benträningsredskap av typen cyklar
Riktlinje Kompressionsbehandling vid lymfödem/lipödem (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Kylväst (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Ståstöd och tippbrädor
Riktlinje TENS (pdf, 3 sidor)
Anvisning TENS elektrodplacering (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Tyngdprodukter för användning dagtid
Riktlinje Tyngdtäcke (pdf, 2 sidor)


Miljöförbättring

Förteckning Hjälpmedel för miljöförbättring och uppmätning av omgivning (pdf, 1 sida)


Ortoser och proteser

Förteckning (pdf, 1 sida)

Riktlinje Arm- och handortoser (pdf, 2 sidor)
Riktlinje Benproteser (word, 3 sidor)
Riktlinje Bröstproteser (word, 2 sidor)
Riktlinje Kompressionsmaterial (word, 2 sidor)
Riktlinje Nedre extremitets ortoser (word, 2 sidor)
Riktlinje Skoinlägg och fotbäddar (word, 2 sidor)
Riktlinje Skor (word, 3 sidor)
Riktlinje spinala ortoser (word, 2 sidor)
Riktlinje värmehjälpmedel (word, 2 sidor)


Personlig vård

Förteckning hjälpmedel för personlig vård (pdf, 3 sidor)


Träning

Förteckning Hjälpmedel vid träning av färdigheter och förmågor (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?