Utbildningar

Här ser du en översikt över våra utbildningar

Hjälpmedelsmässa 21-22 september 2023

Save the date!

Välkommen till Science Center, Borlänge på mässa med temat Från reaktiv till proaktiv.

Anmälan till Hjälpmedelsmässa 21 september

Anmälan till Hjälpmedelsmässa 22 september

 

Utbildning där du bedriver egenstudier

Förskrivningsutbildning ortopedtekniskta hjälpmedel

Förskrivarutbildning ortopedtekniska hjälpmedel för arbetsterapeuter

 

Distansutbildningar

Förskrivarutbildning hjälpmedel för urinblåsa och tarm

 

Maj

16 maj

Förskrivarutbildning trehjuliga elrullstolar med manuell styrning

 

September

21 september

Hjälpmedelsmässa 21 september

22 september

Hjälpmedelsmässa 22 september

 

Hade du nytta av informationen?