Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Kommunikation, larm, omgivning och kognition

Vi stödjer förskrivare att hitta bästa möjliga lösning för personer som behöver hjälpmedel för att kommunicera, larma, kontrollera funktioner i vardagen, som stöd för minnet eller för att hitta mellan platser.

Hjälpmedel inom dessa områden är till exempel:

Kommunikation

 • Talande samtalshjälpmedel
 • Kommunikationsdator
 • Pektavlor
 • Fjärrkommunikation
 • Alternativa styrsätt till datorn

Larm

 • Påkallningshjälp
 • Larm som skickar signal vid passage
 • Anfallslarm för personer med epilepsi

Omgivningskontroll

 • Olika typer av fjärrkontroller anpassade efter brukarens behov och styrsätt.
 • Mottagare för att kunna styra till exempel lampor, fläkt, leksaker mm
 • Fjärrstyrd telefon
 • Porttelefon

Kognitivt stöd

 • Planeringshjälpmedel
 • Minnesstöd
 • Anpassad handdator
 • Tidshjälpmedel
 • Tyngdtäcken
Nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Till anmälan

Dela:

Hade du nytta av informationen?