Armkroksresor

Nätverka och omvärldsbevaka tillsammans med oss. Vi utlyser då och då erbjudande om armkroksresor i syfte att hämta hem kunskap och inspiration till länet.

Omvärldsbevakning av utställningar, mässor, festivaler, studiebesök mm inom bild- och formområdet är en del av vårt uppdrag. Ibland gör vi det tillsammans med andra och utlyser då erbjudande att åka med oss för att hämta kunskap och inspiration till länet. Resa, logi och eventuella entréavgifter betalas då av Region Dalarna.

Målgrupp

Armkroksresor riktar sig till tjänstepersoner, politiker, pedagoger, konstnärer, studerande eller dylikt inom bild- och formområdet.

Bidra med din spaning

Följer du med på en armkroksresa sprider du vidare din spaning på överenskommet sätt senast två veckor efter hemkomst. Kanske skriver du en krönika, en artikel, gör en ljudreflektion eller annat uttryck i lämpligt sammanhang och till lämplig målgrupp.

På den här sidan informerar vi om genomförda och kommande resor samt lägger ut länk till anmälningsformulär vid aktuella utlysningar.

Omvärldsbevaka med oss!
Armkroksresa Folk & kultur 5–8 februari 2020

Ett litet Dalagäng sänds på uppdrag att delta och hämta hem intryck från 2020 års Folk och kultur som går av stapeln 5-8 februari i Eskilstuna. Folk och kultur är en mötesplats för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Anmäl ditt intresse
https://forms.gle/iEZRuUNUPrQqbAVT8

Program och mer info
https://folkochkultur.se

 

Samtidskonstdagarna 1–3 oktober 2019, Södertälje/Gnesta

Statens konstråds årliga konferens Samtidskonstdagarna i Södertälje/Sörmland. Tema för året är ”hållbar-töjbar” och föreläsare inspirerar då särskilt inom området konstfältets hållbarhet, både socioekonomiskt, politiskt och klimatmässigt. Merparten av programmet är förlagt till Södertälje och Gnesta. 

Denna armkroksresa riktar sig till tjänstepersoner, politiker, pedagoger, konstnärer, studerande eller dylikt inom bild- och formområdet.
Mer om konferensen finns att läsa på https://statenskonstrad.se/events/konferens-samtidskonstdagarna-2019/.

Lina Gabrielsson: Armkroksresa till Samtidskonstdagarna i Södertälje 2019 .(pdf 2 sidor)

 

 

Barnkonstfestivalen Kurioso 24 maj 2019, Nyköping

En konstnärlig heldagskonferens om barns rumsliga rättigheter och konstpedagogik. Föreläsare inspirerar på området barns självklara plats i samhället genom undersökande samtidskonstnärliga processer och arkitektur.

Boel Andersson: Armkroksresa till Kurioso (pdf, 4 sidor)

Barnkonstfestivalen Kurioso (extern länk)

Dela:

Hade du nytta av informationen?