Anoda

Anoda utgör en organisk samverkansplattform där idéer och samarbeten kan landa, spridas och gro. Anoda startade som ett treårigt kulturpolitiskt utvecklingsprojekt i Dalarna med stöd av Kulturrådet.

Syftet är att skapa ett samverkanssystem där kulturprojekt lättare når ut i länet och når fler grupper. Anoda består av Anoda Dans och Anoda Ung Konst.

Anoda stöttar också en effektiv sparande arbetsfördelning mellan kommunerna. Anoda arbetar platsspecifikt utifrån lokala infrastrukturella och kulturpolitiska mål. Vidare bygger Anoda upp kulturella aktivitetsplatser med ett system som kan initiera, fånga upp och utveckla individuella och lokala initiativ samt inspirera och bygga professionell kulturell kompetens, det vill säga förmågan att arrangera, gestalta, uppleva och sätta kulturella upplevelser i ett sammanhang.

Anoda arbetar med noder. En nod är en institution, organisation, förening eller kommun som har potential att utveckla och driva kulturprojekt i samverkan.

Anoda är lika mycket verksamhet som en ram, ett koncept eller en gemensam plattform där idéer och samarbeten kan landa, spridas och gro.

Handbok Anoda

Erfarenheterna från utvecklingsprojektet Anoda finns sammanfattade i en handbok, som handlar om regional spridning och utveckling av kultur genom samverkan i noder.

Handboken är tänkt som exempelsamling och inspirationslåda för fortsatt utforskande för att möjliggöra kulturupplevelser, där praktiska verktyg och metoder varvas med beskrivningar av ett antal pilotsamarbeten såsom exempelvis dansresidens, turnerande utställningar, nätverksträffar, konstnärsworkshops och kompetensutveckling.

Handboken är framtagen av Region Dalarna och SITE Stockholm med hjälp av författaren Pernilla Glaser.

Dela:

Hade du nytta av informationen?