Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regional dansutveckling

Sveriges danskonsulenter/utvecklare arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare.

Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar vi för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Beroende på hur uppdragen är utformade och vilka styrdokument som är formulerade ser uppdragen olika ut. Gemensamt för oss alla är att främja danskonsten och att verka för att fler skall få ta del av dans.

Dela:

Hade du nytta av informationen?