Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Ordbruk Dalarna

Ordbruk Dalarna arbetar med att främja, skapa struktur och strategi för litteraturen som konstform.

Projektet vill utifrån kartläggningen om litteraturen i Dalarna testa olika utvecklingslinjer, vilka efter utvärderingar kan skapa struktur och utgöra grund för en strategi där det egna litterära skapandet står i centrum.

Mål

I strukturarbetet ska roller definieras så att ansvar fördelas adekvat på föreningsliv, kommun, region, studieförbund, folkhögskolor och akademi. Vi tänker oss en trebent modell med noderna: skapa själv, mötesplatser (digitala/fysiska) och stöd till professionen.

Aktiviteter

  • skrivarläger för unga
  • en öppen scen för texter i vardande

Fakta

Projekttid: 1 januari 2019 – 30 november 2019
Projektägare: Region Dalarna
Projektsamordnare: Birgitta Winlöf

Dela:

Hade du nytta av informationen?