Begripsam - Kognitiv tillgänglighet

Datum: 11 mars 2022 - 11 mars 2022
Tid: 08:30 - 11:30
Plats: Digitalt

Två digitala träffar kring tillgänglighet och skyltning

I ett samarbete mellan biblioteken i Falun och Länsbibliotek Dalarna erbjuder vi två tillfällen till kompetensutveckling genom Begripsam - ett utbildningsföretag med forskningsbaserade metoder.
Den första kursen lägger en grund i bemötande, den andra kursen har fokus på skyltning. Kurserna sker digitalt med rejält tilltagna pauser, där teori varvas med praktik. Inför de båda träffarna finns förslag på aktiviteter från Begripsam.
Du kan välja att gå en kurs eller båda.


Träff 1. Kognitiv tillgänglighet på bibliotek, fredag 11 mars klockan 8.30-11.30

Träff 2. Skyltning - tillgängliga och begripliga, fredag 6 maj klockan 8.30-11.30

Inbjudan

Anmälan senast 7 mars

Tillbaka