Att leda arbetsprocesser

Datum: 12 mars 2021 - 12 mars 2021
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en kurs kring att leda arbetsprocesser! Syftet är att ge dig inspiration, kunskap och vägledning om att leda arbetsprocesser eller projektliknande verksamhet. Kursen genomförs digitalt och omfattar tre tillfällen á tre timmar med några veckors mellanrum.

Kursledare är Greger Hjelm, organisationskonsult och chefshandledare sedan många år. Han är författare till flera böcker om utveckling och ledarskap i arbetslivet.

Datum

Fredag 12/3 kl. 9-12

Tisdag 30/3 kl. 9-12

Fredag 23/4 kl. 9-12

Sista anmälningsdag 9/3, max 10 deltagare.

Här kan du anmäla dig. 

Ur innehållet

  • Ett systemiskt förhållningssätt kring ledarskap, utveckling och förändring. 
  • En verksamhets ”livscykel” – stegen från behov, idé, mål, planering, genomförande och förvaltning. 
  • Ett processinriktat arbetssätt. Delaktighet och ansvarstagande. 
  • The Logical Framework Approach (LFA) som planerings- och uppföljningsmetod. 
  • Ett lärande förhållningssätt under en arbetsprocess. 
  • Ledarrollens möjligheter och svårigheter. 

Kursen innehåller föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Som deltagare får du också en enkel skriftlig dokumentation av kursens olika innehållsdelar.  

Att förbereda inför kursen 

Beskriv en arbetsprocess eller ett projekt som du just nu leder. Berätta hur uppdraget ser ut och vad den aktuella arbetsprocessen eller projektet är tänkt att leda till. Formulera också någon eller några frågeställningar kring att leda arbetsprocesser eller projekt som du gärna skulle vilja att blir belysta under kursen. Skicka din beskrivning senast 9/3 via e-post till lansbibliotek.dalarna@regiondalarna.se

 

 

Tillbaka