Kurs: Att leda olika slags möten

Datum: 13 april 2021 - 13 april 2021
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Digitalt, Zoom

Syftet med kursen är att ge deltagarna inspiration, kunskaper och vägledning kring att leda olika slags möten i arbetslivet. Kursen är upplagd kring tre tillfällen á två timmar med varsitt tema. Mellan tillfällena får deltagarna en enkel hemuppgift att pröva något kring att leda ett möte. Varje kursträff pågår mellan klockan 9.00 - 11.00

13 april: Ett arbetsliv fyllt med möten

Varför behöver vi möten
Olika slags möten (+/-)
"Konsten att förstöra ett möte"
Mötesledarens utmaningar
Fyra viktiga förutsättningar

27 april: Att leda ett möte

Mötesledarens roll och bidrag
Hur agerar du själv när du leder ett möte? Vilken roll brukar du ta?
Mötets energikurva
Grundstruktur för ett möte
Tre samtals domäner
Dialogregler
Mötesteknik, praktiska frågor

11 maj: Involvering och delaktighet

Hur tar vara på alla resurser i rummet
Olika grader av involvering
Hur medverka till engagemang och ansvarstagande
Sex "tänkarhattar" för att fånga olika perspektiv
Hur hantera olika gruppdynamiska situationer

Max antal deltagare: 15 stycken

Anmälan senast 6 april --> Anmäl dig här

Tillbaka