Barnbiblioteksmöte

Datum: 25 februari 2021 - 25 februari 2021
Tid: 08:45 - 15:00
Plats: Digitalt via Teams

Välkommen på barnbiblioteksmöte då vi kommer att ägna oss åt bibliotekens gåvoböcker. Syftet med dagen är att tillsammans undersöka hur vi vill samordna oss i våra kommuner kringgåvoböckerna, vilka delar och aktiviteter vi ser som kan kopplas till gåvoboken.

I Språkslingan Dalarna jobbar vi med en rad insatser för att nå alla barn ca 0-3 år och deras vuxna med böcker och budskapet om att läsa med sina små barn. Som en av insatserna ser vi bibliotekens gåvoböcker. Dessa böcker delas ofta men inte alltid ut till barnens vuxna via ett presentkort som en BHV-sjuksköterska överlämnar. Boken hämtas sedan ut på biblioteket.
Att vi samordnar oss kring gåvoboken mellan kommunerna ser vi som en viktig enad insats i Språkslingan – och även som en enad insats i Dalabiblioteken.

Läs mer om dagen i bifogad inbjudan, där du också hittar länken till anmälan.

Anmäl dig till dagen senast den 18/2.

Tillbaka