Barnbiblioteksmöte. Tema: Bilderboken & Gåvoboken inom Språkslingan

Datum: 16 februari 2022 - 16 februari 2022
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Digitalt

Varmt välkommen till en förmiddagsträff med fokus på Bilderboken och det gemensamma arbetet med gåvoböcker inom Språkslingan!

Inom Språkslingan Dalarna har vi enats om att samarbeta mellan Dalarnas bibliotek kring en gemensam insats: Bibliotekens gåvobok.

I vintras bestämdes att en Gåvoboksgrupp ska formas, som bland annat ska jobba med att ta fram en lista över lämpliga gåvobokstitlar.

Detta var planen, att vi skulle tillsammans prata om och välja ut böcker vid mötet. Men pga restriktioner och smittspridning har mötet fått bli digitalt, och vi känner att vi får spara denna del i processen till senare. Vi kände att detta arbete lämpar sig bäst i trevlig miljö och då vi kan fika och prata tillsammans live.

Ämnet för barnbiblioteksmötet är dock fortfarande Bilderboken och Bibliotekens gåvobok inom Språkslingan, och vi kommer att visa och samtala om den checklista som vi tagit fram genom arbetet med Kvalitetsmodellen - samt det syfte som formulerats för bibliotekens gåvobok.

Vi är väldigt glada över att med oss denna förmiddag är barnboksförfattaren och illustratören Maria Nilsson Thore! Hon kommer att berätta om sitt skapande, sin arbetsprocess och annat som rör hur en bilderbok blir till.

Läs mer om arbetet som skett under förra året med Kvalitetsmodellen i bifogad Save the date.

Tillbaka