Bibliotekens gåvobok inom Språkslingan Dalarna

Datum: 05 oktober 2021 - 05 oktober 2021
Tid: 09:00 - 15:30
Plats: Mora bibliotek

Tisdagen den 5 oktober bjuds alla in som deltagit i arbetet med insatsen Bibliotekens gåvobok inom Språkslingan, till en fysisk heldagsträff på Mora bibliotek.

I vintras vid barnbiblioteksmötet i februari började vi arbetet med att samordna oss kring vad vi kallar Bibliotekens gåvobok inom Språkslingan och ”gåvoboksscenariot”. Under våren har vi vid sammanlagt fyra workshoptillfällen undersökt med hjälp av Kvalitetsmodellen vad detta med att biblioteken delar ut en bok till små barn innehåller egentligen. Från ax till limpa, från utformande av presentkort till uthämtning av boken på biblioteket. Vilka delmoment ser vi finns med, vilken info behövs till vem, vilket bemötande vill vi att alla ska få som hämtar sin bok?

Den 5 oktober ägnar vi åt att formulera en tydlig checklista för bibliotekens gåvobok, samt Syfte med gåvoboken, som vi påbörjade under senaste workshopen.

Att vi formulerar ett syfte tillsammans är något som är viktigt för varje bibliotek, men också för vår samordning och gemensamma arbete kring gåvoboken. Vi började kika på detta redan i februari på barnbiblioteksmötet, när deltagarna fick fundera över hur en gemensam gåvoboksinsats kan gynna målgruppen barn och deras vuxna, biblioteket, personal, och inte minst Dalabiblioteken.

Vi ser dagen 5 oktober som ett tillfälle för de som kan att komma och träffas och arbeta tillsammans, men att vi också ger utrymme för prat om allt möjligt som rör Språkslingan, och plats för mycket fika :)

Läs mer om vårt arbete med Bibliotekens gåvobok och Kvalitetsmodellen i bifogat dokument.

Vill du vara med i Mora den 5/10?

Hör av dig per mejl eller telefon till

malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

Tel: 0721-438177

Tillbaka