Bibliotekens gåvobok inom Språkslingan. Fortsättning workshop

Datum: 23 juni 2021 - 23 juni 2021
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Teams

Välkommen att vara med på en fortsättning av vårt gemensamma arbete med Bibliotekens gåvobok inom Språkslingan Dalarna.

Onsdagen den 23 juni fortsätter vi att jobba vidare med Kvalitetsmodellen för att se vilka viktiga delar och aspekter som finns av den gåvobok som biblioteken delar ut till små barn.

De två whiteboardar som de tidigare två workshoparna i maj resulterade i har nu sammanställts till en, och det är denna vi ska jobba vidare med. Behöver något läggas till? Kan något mer finformuleras, justeras? Välkomna att tänka tillsammans!

Anmäl dig via formuläret nedan senast måndag 21/6.

Tillbaka