Ett hållbart samhälle genom design, så funkar det!esign

Datum: 26 maj 2021 - 26 maj 2021
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Digitalt

Den 26 maj kl 13.00–16.30 bjuder vi in till ett eftermiddagswebbinarium om designens roll i politikområdet gestaltad livsmiljö.

Fokus ligger på exempel och metoder som kommuner kan
använda sig av i arbetet med gestaltad livsmiljö och närbesläktade arbets- och utvecklingsområden som t.ex. offentlig konst, platsutveckling och KKN, kreativa och kulturella näringar. Webbinariet är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, SVID, Svensk Form och Svenska Designsällskapet. Se även program i bifogad PDF.

Inbjudan_SaFunkarDet.pdf

Anmälan kan göras via denna länk:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Os003fKAkqu-vQ5hZFGj2awjxcPCwRJihjn0xrX7NZUQjZXNDlaNE1LQ0ZWU0ZCODBDTUk3M0dZSC4u

 

Tillbaka