INSTÄLLT För litteraturens skull 6 maj

Datum: 06 maj 2020 - 06 maj 2020
Tid: 09:30 - 15:00
Plats: Falun

Vår tredje träff kommer att handla om författare och bibliotekens roll.

Med utgångpunkt i tidigare nationella utbildningar som MUSA, VISA, LISA samt vårt eget projekt Dela Läslust och de nationella satsningarna på bibliotek och det gemensamma bibliotekssamarbetet i länet planerar Länsbibliotek Dalarna tillsammans med Litteraturens hus i Dalarna en fortbildningsserie på sex dagar över tre år.

Region Dalarna har fattat stor restriktivitet för bl. a. utbildningar under våren. P.g.a. detta ställer vi in detta utbildningstillfälle. Vi återkommer med dagen vid ett senare tillfälle.

 

 

Tillbaka