Fortsätt dela! Konferens om demokrati och biblioteket som strategisk resurs

Datum: 06 oktober 2021 - 06 oktober 2021
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Digitalt

Nu fortsätter vi dela idéer och kunskap med varandra! Biblioteksverksamma i Dalarna, Västernorrland och Jämtland träffas för att berätta om utveckling på sina bibliotek. Tretton bibliotek kommer att presentera hur de jobbat med att utveckla sin verksamhet för att ge mer till fler.

Vi får ta del av allt från hur man skapat fina biblioteksrum med och för barn och unga, om vägen till meröppet, om brobyggare till människor med annat modersmål till utveckling av landsbygdsbibliotek med nytänk och kompetenstillskott.

Dagen invigs av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Programmet ramas in av föreläsarna och professorerna Åsa Wikforss och Sverker Sörlin.

Varmt välkommen önskar de regionala biblioteksverksamheterna i Dalarna, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland!

Tillbaka

Dela: