Har du lust att prata digitala informationstjänster med oss? - Anmälan

Datum: 08 september 2021 - 22 september 2021
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt

Hur ska vi på bästa sätt utnyttja våra resurser för att kunna bedriva god biblioteks-verksamhet som uppfyller kraven på allsidighet och kvalitet och som stödjer bibliotekens demokratiska uppdrag?

E-mediegruppen bjuder in till två diskussionstillfällen där vi tillsammans ska identifiera Dalabibliotekens behov av digitala informationstjänster.

E-mediegruppen har träffats under snart ett år och diskuterat avtal för e-böcker och strömmande film, men även databaser eller digitala informationstjänster. För att fatta beslut i den sistnämnda frågan behövs samsyn mellan biblioteken och därför krävs en bredare förankring.

Du som är intresserad kommer att få ta del av det informationsmaterial vi sammanställt.
Vi är glada om alla bibliotek kan vara representerade. Det är helt okej att vara flera från samma bibliotek. Ju fler vi är desto trevligare! Vi behöver allas erfarenheter!
Vi träffas vid två tillfällen, den 8/9 kl. 9–12 och 22/9 kl. 9–12. Anmäl dig senast den 5 juli.

Om du har frågor och funderingar, kontakta Åsa Wiklund på Länsbiblioteket, asa.wiklund@regiondalarna.se

Här anmäler du dig

Tillbaka