Läsfrämjande som professionellt objekt

Datum: 18 juni 2020 - 18 juni 2020
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Webbinarium

Fortbildnings- och följeforskningsprojektet Läsfrämjande som professionellt objekt pågick under 2019. Rapporten med samma namn presenteras nu av Jenny Lindberg, projektansvarig. Även Julia Pennlert från forskarlaget och samordnaren Malin Ögland, alla vid Högskolan i Borås, deltar i diskussionen om projektets resultat och möjligheterna till fortsatt utveckling av det läsfrämjande arbetet på våra folkbibliotek.

Välkomna till ett webbinarium där du får prata med andra om det läsfrämjande arbetet!

Förbered dig gärna genom att läsa rapporten https://www.regiondalarna.se/contentassets/1f1c2451affe44bd98d6edbbbc210522/lasframjande-som-professionellt-objekt.pdf

När?

Torsdag 18 juni 2020
Kl. 08:45 Tekniktest och fika
Kl. 9:00-11:00 Webbinariet pågår

Anmälan och deltagande
Du behöver inte anmäla dig. Anslut till webbinariet genom att klicka på länken till Zoom https://hb-se.zoom.us/j/64186062017

Program och inbjudan:

Läsfrämjande 18 juni 2020.pdf

 
Tillbaka