Marskonferensen Umeå - Bibliotekens bestånd

Datum: 24 maj 2022 - 25 maj 2022
Tid: 12:30 - 15:00
Plats: Umeå

Marskonferensen 2022 är fysisk och brännande het och går under temat ‘bibliotekens bestånd’.

I bibliotekslagen står att Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som i princip förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer. 

Program och anmälan.

Tillbaka