Mediespår Dalabiblioteken

Datum: 27 januari 2022 - 27 januari 2022
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt

Välkommen till vår andra träff i serien Mediespår Dalabiblioteken! Denna gång fokuserar vi på våra egna erfarenheter och det arbete som är påbörjat inom Dalabiblioteken.

Ovansiljans bibliotek - Biblioteken i Mora, Orsa och Älvdalen började samarbeta redan 2015 inom Ovansiljans bibliotek. De berättar om sina erfarenheter. Vad blev som de hade tänkt och vad blev kanske inte det?

Dalabiblioteken - hur långt har vi kommit?
Vi berättar också om det förberedande arbete som har gjorts inom Dalabiblioteken och om vad som är på gång inför 2022.

Anmälan och program: Mediespår Dalabiblioteken_träff 2_Ovansiljan (002).pdf

Tillbaka