Nätverksträff för biblioterapi

Datum: 16 april 2021 - 16 april 2021
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt

Vi tar upp Cecilia Petterssons bok Biblioterapi. Vi diskuterar utifrån hennes kapitel om "Litteratururval och läsning inom biblioterapi". Mer precist handlar det om vilken litteratur som anses vara lämplig att använda i biblioterapeutiska sammanhang och hur man ska läsa för att hälsa och välbefinnande ska påverkas positivt.

Vi prövar också några olika skrivövningar.

Inbjudan och program:

Biblioterapi 210416.pdf

Tillbaka