INSTÄLLT Nätverksträff tillgänglighet, social och uppsökande biblioteksverksamhet 200514

Datum: 14 maj 2020
Tid: 09:30 - 15:30
Plats: Meddelas senare

Den här dagen är bland annat en uppföljningsdag från träffen i mars. Det kommer finnas tid för samtal, utbyte av erfarenheter, diskutera frågor och funderingar som har kommit fram sedan sist.

Du kommer få träffa Stina från Dalarnas Hjälpmedelscenter som berättar om Syncentralens verksamhet. Du får också träffa Hans från LVI (Lov Vision International) som kommer hålla i visning och workshop gällande Braille label maker samt läskamera.

Mer information kommer.

 

 

Tillbaka