Nyttan av en läsfrämjandeplan

Datum: 09 december 2021 - 09 december 2021
Tid: 14:00 - 15:30
Plats: Digitalt

Välkommen till det tredje tillfället i en serie webbinarier som tar upp aktuella områden inom läsfrämjande.

Utgångspunkten är den forskningsrapport som Högskolan i Borås skrev, Läsfrämjande som professionellt objekt 2020.

Dagens tema tar upp: Hur planerar vi den läsfrämjande verksamheten för vuxna och barn på bibliotek? Finns det en medveten strategi och organisation eller ses den läsfrämjande verksamheten som så självklar att den inte problematiseras eller resurssätts medvetet? Vilken nytta kan vi ha av att ta fram en plan för läsfrämjande?

Inbjudan Nyttan av en läsfrämjandeplan 9 december 2021.pdf

Tillbaka