Samtal om barns delaktighet och inflytande kring läsning och läsmiljö i förskolan

Datum: 04 februari 2021 - 04 februari 2021
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Teams

Välkommen till ett reflekterande samtal kring rapporten Barn, böcker, delaktighet och inflytande: rapport från ett bokstartsprojekt i Gävleborgsregionen.

Rapporten är skriven av Lena O Magnusson, forskare i bildpedagogik på Högskolan i Gävle,. Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på digital teknik, litteracitet, lärmiljö och visuell kultur.
I rapporten presenteras följeforskningen med utgångspunkt i ett av de bokstartsprojekt som genomförts i regionen. Fokus i projektet ligger på de yngsta barnen (1-3 år) och att de ska erbjudas tillgång till böcker och inflytande över läsande och läsmiljöer i förskolan.

Några frågeställningar som varit vägledande för undersökningen är:

  • Hur används böcker av de vuxna i förskolan och hur introduceras de för barnen
  • Hur, var och till vad använder barn böcker och berättelser i förskolan och vilket inflytande har barnen över sin tillgång till böcker och sitt läsande

Välkommen att samtala tillsammans kring dessa frågor och annat som dyker upp i läsningen av rapporten!

För frågor kontakta malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

 

Tillbaka