Samtal om samarbete mellan bibliotek och förskola

Datum: 29 september 2021 - 29 september 2021
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Teams

Hur ser samarbetet ut mellan bibliotek och förskola i Dalarna? Vad görs, och vad saknar man? Vad fungerar bra och vilka möjligheter till utveckling finns? Välkommen till ett reflekterande samtal!

I vintras skickade länsbiblioteket inom Språkslingan ut en enkät till barnbibliotekspersonal i Dalarna med frågor om hur samarbetet mellan biblioteket och förskolan ser ut våra kommuner. En enkät med liknande frågor förmedlades samtidigt till förskolan i kommunerna via biblioteken. Svaren som kommit in har sammanställts och utgör en grund till en kartläggning vi vill göra av samarbetet mellan bibliotek och förskola. 

Ett steg på vägen som vi tror skulle vara väldigt givande och värdefullt, är att vi tillsammans samtalar om enkätsvaren, att vi läser och reflekterar över dels bibliotekens svar dels förskolans. Kan vi se likheter mellan bibliotekens svar och förskolans, skillnader? Vilka svårigheter sticker fram? Vilka slutsatser kan vi dra?

Välkomna till ett reflekterande samtal tillsammans!

Datum och tid: 29/9 2021 kl. 8.30 -12
Plats: Teams

Anmäl dig till samtalet här.

Skicka ett mejl till malin.magnussonbarle@regiondalarna.se om du vill läsa sammanställningen.

Tillbaka