Samtalsserie: Hur arbetar vi mot kommunens institutioner, så som äldreboenden?

Datum: 05 oktober 2021 - 05 oktober 2021
Tid: 08:30 - 10:00
Plats: Digitalt

Samtalsserien vänder sig särskilt till Dalabibliotekens nätverk Tillgänglighet, social och uppsökande biblioteksverksamhet.

Tillbaka