Samtalsserie: Vi delar erfarenheter om bland annat Boken kommer-information på bibliotekets webbplats

Datum: 16 februari 2021
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Digitalt

Samtal om information på bibliotekets webbplats som rör Boken kommer, Talböcker m.m.. Träffen vänder sig särskilt till medlemmar i nätverket tillgänglighet, social och uppsökande biblioteksverksamhet.

Tillbaka