Små barns digitala vardag

Datum: 11 mars 2020 - 11 mars 2020
Tid: 09:30 - 15:30
Plats: Gävle

Region- och länsbiblioteken i Gävleborg, Uppsala och Dalarna välkomnar dig till en dag där vi tillsammans utforskar och reflekterar kring de minsta barnens digitala vardag med utgångspunkt i aktuell forskning, styrdokument och Barnkonventionen – som ju är svensk lag sedan årsskiftet 2020.

Dagens medverkande är Katrin Jäverbring, förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och barn i förskolan. Katrin är idag utbildare och föreläser om vad digital kompetens kan innebära för våra yngsta medborgare.

Mikael Heimann, leg. psykolog och professor emeritus,  har lång erfarenhet av forskning kring barns tidiga utveckling och har särskilt studerat minne, språk och imitation hos de yngsta barnen.

Vi får också besök av Litteraturhuset Trampolin i Sandviken som berättar om Fantasifabriken, sin verksamhet för små barn. 

Den 11 mars på Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle

kl 9.30 - 15.30

Avgiftsfri

Se inbjudan: Små barns digitala vardag Inbjudan med program.pdf

Anmäl dig senast 25 februari: https://forms.gle/6qxSFvt1swveCyAH6

Tillbaka