Språklag och minoritetsspråk

Datum: 31 mars 2021 - 31 mars 2021
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Digitalt

Vill du veta mer om området språklagen och minoritetslagen kopplat till minoritetsspråken? Onsdagen den 31 mars 2021 får du möta Jennie Spetz från ISOF, Institutet för språk och folkminnen, som berättar om varför dessa lagar har kommit till. Samt vad en kommun och region ska arbeta med för att uppfylla lagkraven. Och självklart blir det utrymme för frågestund.

Här har du länk till anmälan

Tillbaka