Språkslingandagen 3 maj 2023

Datum: 03 maj 2023 - 03 maj 2023
Tid: 08:30 - 15:30
Plats: Digitalt i Zoom

Länsbibliotek Dalarna och Biblioteksutveckling Gävleborg ordnar gemensam kunskapsdag med fokus på små barns språkutveckling, familjeattityder och tidiga insatser. Dagen hålls inom samverkansprocessen Språkslingan Dalarna.

 

OM DAGENS MEDVERKANDE

Behöver vi ha dåligt samvete?  Om skärmar, språk och barns tidiga utveckling.

Mikael Heimann, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, är professor emeritus i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet. Han studerar hur kommunikation och språk utvecklas tidigt i livet. På senare tid har han även undersökt hur vår digitala vardagskommunikation påverkar samspel och språkutveckling.

 

Gunilla Lönnberg, PhD, folkhälsovetare och forskare i forskargruppen CHAP – Child Health and Parenting vid Uppsala Universitet. Gunilla utvärderar och utvecklar föräldraskapsstöd för blivande och nyblivna föräldrar. På kunskapsdagen föreläser hon om ”De första tusen dagarna” – en tid med enorm sårbarhet och enorm potential. Om barns tidiga utveckling och vilken roll miljön spelar under den här tiden.

 

Nea Hedefalk, leg. logoped som arbetar med Språkslingan för Länsbibliotek Dalarna. Nea arbetar bland annat med att ta fram insatser inom Språkslingan och olika fortbildningar för personal, bland annat ”kunskapspass” om små barns språkutveckling och läsning med de yngsta. Den här gången blir det en workshop: Närläsning ur bilderboken. Text och bild tillsammans i bilderboken och är det språkstimulerande? där vi tittar närmare i bilderboken. Vad säger ett uppslag?

 

Annika Leone och Bettina Johansson har skapat bilderboksserien Bara rumpor (Bara rumpor, Bara rumpor på stranden, Bara rumpor i backen och Bara rumpor på camping) Med böckerna vill de att barn – och deras föräldrar! – ska få förstå att alla ser olika ut – och att det är högst normalt att göra det. Under dagen medverkar de i ett samtal lett av Annika Hansson från Malungs bibliotek.

 

Anmäl dig till dagen via länk i inbjudan, som finns nedan.

Tillbaka