Webb-kurs att leda olika slags möten

Datum: 03 februari 2021 - 03 februari 2021
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Digitalt

Syftet med kursen är att ge deltagarna inspiration, kunskaper och vägledning kring att leda olika slags möten i arbetslivet. Kursen är upplagd kring tre tillfällen á två timmar med varsitt tema. Mellan tillfällena får deltagarna en enkel hemuppgift att pröva något kring att leda ett möte. Varje kursträff pågår mellan klockan 9.00 - 11.00

3 Februari: Ett arbetsliv fyllt med möten

 • Varför behöver vi möten
 • Olika slags möten (+/-)
 • "Konsten att förstöra ett möte"
 • Mötesledarens utmaningar
 • Fyra viktiga förutsättningar

18 Februari: Att leda ett möte

 • Mötesledarens roll och bidrag
 • Hur agerar du själv när du leder ett möte? Vilken roll brukar du ta?
 • Mötets energikurva
 • Grundstruktur för ett möte
 • Tre samtals domäner
 • Dialogregler
 • Mötesteknik, praktiska frågor

8 Mars: Involvering och delaktighet

 • Hur tar vara på alla resurser i rummet
 • Olika grader av involvering
 • Hur medverka till engagemang och ansvarstagande
 • Sex "tänkarhattar" för att fånga olika perspektiv
 • Hur hantera olika gruppdynamiska situationer

Max antal deltagare: 15 stycken

Anmälan senast 1 februari: Anmäl

Tillbaka