Workshop om bibliotekens gåvobok inom Språkslingan Dalarna

Datum: 12 maj 2021 - 12 maj 2021
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Teams

Vid barnbiblioteksmötet 25 februari påbörjade vi vårt arbete med att samordna oss kring bibliotekens gåvoböcker, som en enad insats inom Språkslingan och inom Dalabiblioteken. Nu fortsätter vi arbetet och bjuder därför in till två workshoptillfällen där vi ska utforska vad bibliotekens gåvobokskoncept kan bestå av.

Se mer info om workshopen i bifogad PDF nedan.

Anmäl dig direkt via länken här, senast 30 april:

https://forms.office.com/r/VtZQ2LPh77

Tillbaka