Träff 5 Informationsstruktur i Teams

Datum: 07 oktober 2021 - 07 oktober 2021
Tid: 08:30 - 10:00
Plats: Digitalt/Teams

Digitala möten och samarbete digitalt i Zoom och Teams hösten 2021. Vi kör en omgång med 5 stycken träffar kring digitala möten och samarbete. Hur du gör för att du ska känna dig bekväm i att leda och delta i digitala möten, samt samarbeta digitalt. Vi börjar från början och bygger vidare. Du väljer själv vilka av träffarna som passar just dig.

Träff 5: Informationsstruktur i Teams torsdag 7 oktober tid 8.30 - 10.00  

Hur använder vi teams för att samarbeta? Här går vi igenom Teams utifrån informationsstruktur, hur vi samlar och organiserar material, vilka verktyg för samverkan som finns och på vilka sätt vi kan använda dem. Vilka behov har vi och hur kan Teams möta dem?

OBS! Om det är första gången du går in i annan organisations Teams eller känner dig osäker. Rekommenderas du att även delta i den träff 3 den 30 september "Vad är skillnaden i att delta i möte och jobba tillsammans. Hitta till rätt organisation i Teams". 

Anmälan till alla träffar i samma formulär

Tillbaka